V Praze můžete v těchto dnech spatřit dvě tramvaje Vymlouvačky

Ty budete moci spatřit na linkách 13 (e.č. 8157) a 17 (e.č. 9146).

Celá kampaň je zaměřena na černé cestující. Slogany vyjadřují výmluvy cestujících když se revizorovi nemohou prokázat platnou jízdenkou. V případě, že je černý cestující dopaden v bez platné jízdenky v dopravních prostředcích MHD je mu uložena pokuta 800 korun, může ji mít také za 400 korun a to pouze tehdy jestliže do 2 týdnů od vystavení pokuty si zakoupí roční jízdenku za 3650 korun. V roce 2017 si roční jízdenku zakoupilo přes 311 tisíc cestujících.